Kattförsäkring för din Abessinier

Att ha en kattförsäkring är ett viktigt sätt att skydda din Abessinier och dig själv mot oväntade kostnader vid sjukdomar, skador eller andra olyckor. Det finns flera försäkringsbolag på marknaden som erbjuder kattförsäkringar, och det kan vara svårt att veta vilket som är det bästa och mest prisvärda alternativet för din Abessinier. I denna guide kommer vi att titta närmare på några av de bästa försäkringsbolagen och vad de erbjuder när det gäller kattförsäkringar för din Abessinier.

Bästa kattförsäkring #1

På plats 1 finns Lassie.

Se ditt pris

Bästa kattförsäkring #2

På plats 2 finns Hedvig.

Se ditt pris

Bästa kattförsäkring #3

På plats 3 finns FurryChamp.

Se ditt pris

Välkommen till kattförsäkring

Jämför kattförsäkringar för Abessinier

1. Lassie

Lassie är ett försäkringsbolag som också erbjuder kattförsäkringar för din Abessinier. Lassie har fått goda omdömen för sin kattförsäkring och erbjuder ett högt skydd när det gäller kostnader för veterinärvård.

Med Lassies kattförsäkring, specifikt Kattförsäkring Stor, ingår skydd för kostnader upp till 150 000 kronor per år. Detta täcker bland annat veterinärvårdskostnader och är en konkurrenskraftig summa jämfört med andra försäkringsbolag på marknaden. Dessutom ingår obegränsade samtal till den digitala veterinären FirstVet, vilket är en fördel för många kattägare som vill ha rådgivning och bedömning av sin katts hälsotillstånd.

En annan fördel med Lassies kattförsäkring är att den täcker dolda fel även för kattungar. För att kattungen ska omfattas av försäkringen krävs en undersökning av en legitimerad veterinär före fyra månaders ålder.

2. Hedvig

Hedvig är ett försäkringsbolag som har fått mycket beröm för sin kattförsäkring. För din Abessinier kan en försäkring från Hedvig ge ett omfattande skydd och högsta täckning när det gäller kostnader för veterinärvård. Med Hedvigs kattförsäkring ingår en täckning på upp till 160 000 kronor, vilket inkluderar behandlingar, läkemedel och medicin.

Hedvig är också känt för sin moderna och digitala profil. De har en användarvänlig app där du som kattägare kan få rådgivning och digital vård direkt. Dessutom gäller försäkringen även om du reser utomlands med din Abessinier till ett annat EU-land, Storbritannien, Schweiz eller Norge. Om din katt skulle bli sjuk eller skadad under utlandsresan täcker försäkringen akut vård och transport hem.

En annan fördel med att välja Hedvig för din Abessinier är möjligheten att sänka självrisken. Genom ett samarbete med FirstVet erbjuds alla Hedvigs kunder obegränsat antal samtal till FirstVet, helt kostnadsfritt. Genom att först boka ett samtal med en veterinär digitalt via FirstVet och sedan bli remitterad till en klinik kan du sänka självrisken med 1000 kronor.

3. FurryChamp

FurryChamp är ett försäkringsbolag som har blivit alltmer populärt bland kattägare, inklusive ägare av Abessinier. FurryChamp erbjuder en förmånlig kattförsäkring som ger ett omfattande skydd för din Abessinier.

En unik fördel med FurryChamp är att deras kattförsäkring täcker både nuvarande och tidigare hälsotillstånd. Det innebär att du kan vara trygg i vetskapen att försäkringen även täcker kostnader för beteendebehandlingar, vilket är vanligt förekommande och kan vara oväntade kostnader för många kattägare.

FurryChamp erbjuder också skydd för akutvård, vilket kan vara avgörande vid olyckor eller plötsliga sjukdomar hos din Abessinier. Det är viktigt att veta att FurryChamp har en schysst prissättning och inte plötsligt höjer premien för försäkringen.

4. Svedea

Svedea är ett försäkringsbolag som erbjuder en heltäckande kattförsäkring för din Abessinier. En fördel med Svedea är att du själv får välja försäkringsbeloppet som passar dina behov. De erbjuder tre olika alternativ: 30 000 kr, 60 000 kr och 90 000 kronor. Det försäkringsbelopp du väljer kommer att vara detsamma under hela kattens liv, vilket ger dig trygghet och stabilitet.

Svedea har också en lång självriskperiod på hela 130 dagar. Det innebär att du bara behöver betala den fasta självrisken en gång var 130:e dag, oavsett antalet veterinärbesök som din Abessinier har gjort.

För att göra det ännu mer förmånligt erbjuder Svedea fri flytträtt för sina kattförsäkringar. Det innebär att de välkomnar katter som tidigare har varit sjuka eller skadade utan att begränsa försäkringsskyddet. För att detta ska gälla måste katten ha en redan befintlig försäkring vid flytten och vara i övrigt frisk.

5. ICA Försäkring

ICA Försäkring är ett populärt försäkringsbolag som även erbjuder kattförsäkringar för din Abessinier. ICA Försäkring inkluderar flera skydd i grundskyddet, såsom veterinärvård, receptbelagda mediciner och läkemedel. En fördel med ICA Försäkring är att deras kattförsäkring även täcker "Tooth resorption", en vanlig tandsjukdom bland katter.

När du tecknar en kattförsäkring hos ICA Försäkring har du möjlighet att själv välja vilket veterinärvårdsbelopp försäkringen ska täcka. Du kan också anpassa självrisken efter dina önskemål och behov. Genom att erbjuda olika alternativ ger ICA Försäkring dig möjlighet att styra priset på din kattförsäkring.

ICA Försäkring är känt för att erbjuda konkurrenskraftiga priser, särskilt för katter av bondkatts- eller blandras. Om du har en sådan katt kan du få bra erbjudanden hos ICA Försäkring.

Vad ingår i en bra kattförsäkring

Vad ingår i en bra kattförsäkring för din Abessinier

En bra kattförsäkring bör inkludera flera viktiga faktorer för att ge ett omfattande skydd för din katt. För det första bör försäkringen täcka kostnader för veterinärvård. Det innebär att om din katt blir sjuk eller skadad kommer försäkringen att ersätta kostnaderna för behandlingar, mediciner och eventuella operationer. Det är viktigt att kontrollera att försäkringen har tillräckligt hög täckning för att möta eventuella framtida behov.

Förutom veterinärvård bör en bra kattförsäkring också inkludera täckning för medicin och behandlingar. Detta innebär att om din katt behöver receptbelagda mediciner eller specifika behandlingar, kommer försäkringen att täcka kostnaderna för dessa. Det är viktigt att försäkringen inte bara täcker akutvård, utan även långsiktig medicinsk behandling som kan vara nödvändig för din katts hälsa.

En annan viktig komponent i en bra kattförsäkring är täckning för tandvård. Katter kan drabbas av tandproblem, inklusive tandlossning och tandinfektioner. En försäkring som inkluderar tandvård täcker kostnaderna för tandundersökningar, tandrengöringar och eventuella tandbehandlingar som din katt kan behöva. Att ha täckning för tandvård kan vara avgörande för att säkerställa att din katts tandhälsa bevaras och för att undvika mer allvarliga tandproblem i framtiden.

Vad påverkar priset på en kattförsäkring för din Abessinier

Priset på en kattförsäkring kan variera beroende på flera faktorer. En av de faktorer som påverkar priset är kattens ålder. Ju äldre katten är desto högre kan premien bli. Det beror på att äldre katter kan ha högre risk för sjukdomar och behöva mer frekvent veterinärvård. En annan faktor som påverkar priset är kattens ras. Vissa raser kan ha högre premie på grund av eventuella ärftliga sjukdomar eller högre veterinärkostnader för rasrelaterade problem.

Geografiskt område kan också påverka priset på en kattförsäkring. Priset kan variera beroende på var i landet du bor. Till exempel kan försäkringsbolag ha olika prissättning baserat på olika regioner eller städer. Det är därför viktigt att undersöka och jämföra priser från olika försäkringsbolag för att få en uppfattning om de priser som gäller för ditt geografiska område.

En annan faktor som påverkar priset är försäkringsbolagets täckning och villkor. Skillnader i erbjudanden och skydd kan påverka premien. Vissa försäkringsbolag kan erbjuda ett bredare spektrum av täckning och högre belopp för veterinärvård, vilket kan leda till högre premie. Det är viktigt att jämföra olika försäkringsbolag och deras erbjudanden för att hitta den bästa kombinationen av pris och täckning för din katt.

Vad är riskerna att inte ha en kattförsäkring för din Abessinier

Att inte ha en kattförsäkring för din Abessinier kan innebära vissa risker. Utan försäkring kan du stå inför höga kostnader om din katt blir sjuk, skadas eller behöver veterinärvård. En allvarlig sjukdom eller olycka kan snabbt leda till betydande kostnader för behandlingar och mediciner.

En försäkring ger dig trygghet och ekonomiskt skydd i händelse av oväntade händelser. Genom att ha en kattförsäkring kan du vara säker på att din Abessinier får den vård den behöver utan att du behöver bekymra dig för de ekonomiska konsekvenserna.

Frågor & svar om att jämföra kattförsäkringar för din Abessinier

Vilket försäkringsbolag erbjuder den högsta täckningen för veterinärvård för min Abessinier?

Hedvig och Svedea erbjuder höga belopp för veterinärvård, upp till 160 000 kronor och 90 000 kronor respektive.

Vilket försäkringsbolag har en lång självriskperiod för kattförsäkringar?

Svedea har en självriskperiod på hela 130 dagar, vilket innebär att du bara behöver betala självrisken en gång var 130:e dag.

Vilket försäkringsbolag täcker kostnader för beteendebehandlingar?

FurryChamp erbjuder försäkringar som inkluderar kostnader för beteendebehandlingar.

Vilket försäkringsbolag erbjuder obegränsade samtal till digitala veterinärer?

Lassie och Hedvig erbjuder obegränsade samtal till den digitala veterinären FirstVet.

Vilket försäkringsbolag täcker kostnader för akutvård vid utlandsresor?

Hedvig erbjuder försäkringar som gäller i upp till ett år om du reser utomlands med din Abessinier till ett annat EU-land, Storbritannien, Schweiz eller Norge.

Teckna en kattförsäkring